De Belgische Vereniging van de Orde van Malta waarschuwt voor verenigingen en personen die wederrechtelijk gebruik maken van de naam of het embleem van de Orde van Malta. Deze zijn wettelijk geregistreerd in de Europese Unie. Het is aan derden niet toegestaan ze te hanteren op straffe van vervolging.

Vanwege haar volkenrechtelijke soevereiniteit en internationale reputatie als charitatieve instelling, hecht de Orde van Malta veel belang aan de bescherming van het gebruik van haar namen en emblemen.

Als u twijfelt over de authenticiteit van een bepaald initiatief dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Orde van Malta, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Onderstaand vindt u het standpunt van het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel met betrekking tot de ridderorden (Rome - 17/10/2012):

"Ten gevolge van herhaalde verzoeken, verduidelijkt de Staatssecretaris het standpunt van de Heilige Stoel met betrekking tot ridderorden die genoemd zijn naar een heilige of een religieuze benaming dragen. Behalve zijn eigen ordes (Orde van Christus, Orde van het Gulden Spoor, Orde van Pius IX, Orde van Sint-Gregorius de Grote, Silvesterorde), erkent de Heilige Stoel enkel de Soevereine Militaire Orde van Malta en de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem.

De Heilige Stoel bevestigt dat hij niet voornemens is zijn standpunt over deze kwestie te herzien. Bijgevolg worden noch nieuwe noch heropgerichte middeleeuwse orden door de Apostolische Stoel erkend; deze kan niet instaan ​​voor de historische en juridische legitimiteit van dergelijke orden, noch voor hun structuur en doelstelling.

De Heilige Stoel wenst ieder misverstand te voorkomen, vooral met betrekking tot de uitreiking van ridderlijke oorkondes en tot het gebruik van heilige plaatsen, aangezien deze misbruiken veel mensen, die te goeder trouw zijn, misleiden. Daarom bevestigt de Heilige Stoel dat hij geen enkele waarde toekent aan oorkondes en insignes die door niet erkende verenigingen worden uitgegeven. De Heilige Stoel is voorts van oordeel dat het gebruik van kerken of kapellen voor de vermeende inhuldigingceremonies van deze verenigingen ongepast is."

Hieronder vindt u de link naar deze informatie:

http://www.news.va/fr/news/a-propos-des-ordres-chevaleresques

Door verder te bladeren op deze site, accepteert u het gebruik van persoonlijke gegevens voor statistische informatiedoeleinden met betrekking tot browsen. Zie het privacybeleid voor meer informatie.