Bedevaart naar Lourdes


Begin mei organiseert de Orde van Malta een jaarlijkse internationale bedevaart naar Lourdes.
Meer dan 30 deelnemende landen met meer dan 1.800 zieken en gehandicapten zijn aanwezig. Zij worden ondersteund door meer dan 5.000 vrijwilligers.

Binnen dit kader vertrekken wij elk jaar met 62 zieken of gehandicapten, 200 vrijwilligers en 40 bejaarden die ons steunen door gebed.

 


Tijdens ons verblijf daar, zijn er veel momenten van gemeenschappelijk activiteiten.

  


In het algemeen beginnen wij onze bedevaart met een mis bij de Grot. Gedurende de drie dagen in Lourdes, gebruiken wij onze tijd, afwisselend, voor gebeden, discussies, gedachtewisseling, maar ook voor ontspanning. Een avond proberen we deel te nemen aan een fakkeltocht. Wij voorzien een bezoek aan de zwembaden, voor wie dit wenst. Op zondag, de Internationale dag van de Orde van Malta, nemen wij in massa deel, in de ochtend, aan de misviering  en in de namiddag  aan de processie in aanwezigheid van Zijne Hoogheid de Hoogst Uitmuntende Groot Meester.

    


Sommige activiteiten zijn speciaal georganiseerd door en voor onze jongere pelgrims: een bezoek aan een wildreservaat, fragmenten  van liturgische theaterstukken,  demonstraties met valken ...

  

Onze patiënten zijn gehuisvest in het Onthaal van het heiligdom, bij de Grot zelf. Vrijwilligers verblijven in een hotel in Lourdes.

Talrijke ontmoetingen tussen de verschillende delegaties vinden tijdens dit verblijf plaats. Het is ook een internationale ontmoetingsplaats voor jongeren.

De bedevaart van de Belgische Vereniging wordt georganiseerd door een commissie van acht vrijwilligers. Vier maanden voorbereiding wordt hieraan besteed. Een kleine vergoeding wordt aan de patiënten gevraagd, vrijwilligers betalen de kosten van levensonderhoud. Giften financieren de extra kosten van onze patiënten.

Meer Info?


Neem dan contact met ons !

Door verder te bladeren op deze site, accepteert u het gebruik van persoonlijke gegevens voor statistische informatiedoeleinden met betrekking tot browsen. Zie het privacybeleid voor meer informatie.