"Tuito et Fidei Obsequium Pauperum", bescherming van het geloof en dienstverlening aan de armen


Zo luidt het motto van de Orde van Malta, waarin én de basisprincipes vastgelegd zijn én de missie van de Belgische Vereniging van de Orde vertolkt wordt.

Reeds aanwezig in Palestina  vanaf de jaren 1050 is de Orde van Sint Jan van Jeruzalem  één van de oudste instellingen van het christendom. Als religieuze lekenorde heeft zij haar wortels in de militaire traditie, de ridderschap en de adel.

Heden ten dage wordt de missie van de Orde dagdagelijks gerealiseerd  binnen  het vrijwilligerswerk van: geprofeste Broeders: Ridders in Kloostergehoorzaamheid, maar ook van haar lekenleden, de Ridders en Dames van de Orde, in het humanitaire en socio – medische bijstandsdomein, het geheel  tot maatschappelijk nut van  kansarmen, armen en zieken, en dit in een geest van christelijke naastenliefde.

In meer dan 120 landen over de hele wereld oefent de Orde momenteel haar missie uit.

 

Sinds 1113 is de orde van Malta een religieuze orde, datum waarop ze door Paus Paschalis II erkend werd. In die hoedanigheid  is ze verbonden met de Heilige Stoel, maar ze blijft onafhankelijk door haar statuut van rechtspersoon naar internationaal publiek recht.

In dit opzicht is de Grootmeester ter gelijke tijd het hoofd van een soevereine staat én de geestelijke leider van een religieuze lekenorde: bepaalden van de leden zijn religieuzen, de geprofeste Ridders hebben hun levenslange geloften afgelegd van  armoede, kuisheid en gehoorzaamheid, terwijl anderen, leken zijn en de grootste groep uitmaken.Onder hen, zijn er die de gelofte van gehoorzaamheid hebben afgelegd ( Ridders in Kloostergehoorzaamheid ). De Grootmeester van de Orde wordt verkozen tussen de geprofeste ridders.

Trouw aan de grondprincipes, verbinden de leden van de Orde zich ten dienste van zieken te stellen en hulp te verlenen aan de armen, door hun krachten te putten uit een persoonlijke religieuze en intense praktijk. Zij trachten op een actieve en dynamische wijze de liefdadigheid te beoefenen, waarbij het gebed hun actie ondersteunt. Lid worden van de Orde houdt in dat ze zich verbinden tot christelijk gedrag zowel in hun publiek  als in hun privaat leven.
 
Het witte, achtpuntige kruis, dat het embleem is van de Orde, staat symbool voor de acht zaligheden. Het vormt een visuele herinnering aan het spirituele karakter van de Orde.

Enige tijd geleden heeft Paus Benedictus XVI  ter gelegenheid van  een bezoek aan het Sint-Jan-Baptiste Hospitaal, een Hospitaal van de Orde van Malta in Rome, nog de nadruk gelegd op dit aspect van de Orde, wanneer hij de Ridders opgeroepen heeft tot de “ wapens van het Licht  (Rm13,12 ) “ zijnde het woord Gods, de gaven van de Heilige Geest, de genade van de sacramenten en de theologische en kardinale  of  hoofddeugden.

 

Referte : S.E.R. Mgr. Paolo SARDI, Kardinaal en Patronus van de Orde van Malta, in  « Observations d'introduction au Cahier de spiritualité de l'Ordre de Malte n° 10, Rome 2010, pp. 12-13 »

Door verder te bladeren op deze site, accepteert u het gebruik van persoonlijke gegevens voor statistische informatiedoeleinden met betrekking tot browsen. Zie het privacybeleid voor meer informatie.