Order of Malta Belgium International Aid (MBI)

 

Order of Malta Belgium International Aid, afgekort "MBI", is een vereniging zonder winstoogmerk volgens Belgisch recht actief in ontwikkelingslanden in het bijzonder in Centraal-Afrika (Democratische Republiek Congo - "DRC") en in Palestina. Ze werkt in perfecte harmonie met de Belgische Vereniging van de Orde van Malta, dewelke haar werking op het Belgisch grondgebied concentreert.

De Belgische Vereniging van Leden van de Orde van Malta, opgericht in 1930, heeft sindsdien haar activiteiten ten voordele van zieken, gehandicapten en daklozen in België verveelvoudigd en maakt op die manier deel uit van de katholieke traditie sinds de twaalfde eeuw van de Orde van Malta. Het internationale hulpproject vanuit België dat MBI vandaag belichaamt, ontstond op initiatief van enkele leden en vrijwilligers van de Belgische Vereniging om landen van de Sovietunie, voornamelijk Polen en Oekraïne, in de jaren 80 te helpen. Na de val van het voormalige communisme werden de internationale ondersteuningsactiviteiten vooral geheroriënteerd naar de RDC en Palestina. Tegelijkertijd werd de structuur van MBI omgevormd tot een vzw, deels gesubsidieerd door de Belgische overheid, met aftrekbaarheid van de giften..

Het voorwerp van de vzw MBI is om in het buitenland elke persoon en elke instelling te hulp te komen, in het bijzonder zieken, migranten, vluchtelingen, ballingen, verlaten kinderen, bejaarden en mensen in nood in het algemeen.. De projecten richten zich vooral op de gezondheidssector. MBI, een kleine vereniging met beperkte personele en financiële middelen, slaagt er niettemin in om relatief belangrijke projecten te realiseren. door samenwerking en coördinatie met NGO’s en bevoegde openbare instellingen. zowel in het ondersteunde als in het steunende land. Hierbij vindt u ons laatste activiteitenrapport.

U kunt gift overmaken op volgende rekening:

Order of Malta Belgium International Aid (MBI) vzw
IBAN: BE07 2100 3868 5066 – BIC: GEBABEBB
Elke gift van minstens 40 EUR geeft recht op fiscale aftrek binnen de wettelijke grenzen.

 

Door verder te bladeren op deze site, accepteert u het gebruik van persoonlijke gegevens voor statistische informatiedoeleinden met betrekking tot browsen. Zie het privacybeleid voor meer informatie.