De Vorst Grootmeester

De Grootmeester wordt uit de geprofeste Ridders door de Grote Staatsraad gekozen voor het leven.

Krachtens de grondwet dient hij zich, als Vorst en religieuze Overste, volledig te wijden aan de ontwikkeling van het liefdadigheidswerk van de Orde en een voorbeeld van godsdienstige rechtschapenheid te zijn voor alle overige leden.

De Grootmeester oefent het hoogste gezag uit. Samen met de Soevereine Raad neemt de Grootmeester de niet door het constitutionele handvest voorziene wetgevende maatregelen, vaardigt de regeringsbesluiten uit, beheert het vermogen van de gemeenschappelijke schatkist, bekrachtigt internationale verdragen en roept het Generaal Kapittel bijeen.

Hij draagt de predicaat van Meest Eminente Hoogheid.

Staten waarmee de Orde diplomatieke betrekkingen onderhoudt kennen de Grootmeester dezelfde voorrechten en immuniteiten en hetzelfde eerbetoon toe als aan staatshoofden. De rang van kardinaal wordt hem verleend door de Heilige Roomse Kerk. De Grootmeester resideert op het hoofdkwartier van de Orde, het Palazzo Magistrale in Rome.

De Soevereine Orde van Malta sinds 2 mei 2018 geregeerd door de Vorst Grootmeester Z. M. Em. H. Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto

 

                                             

Door verder te bladeren op deze site, accepteert u het gebruik van persoonlijke gegevens voor statistische informatiedoeleinden met betrekking tot browsen. Zie het privacybeleid voor meer informatie.