"Onthalen en bijstaan ??van de zwakkere, zonder onderscheid van afkomst of religie" is de roeping geïnspireerd door de christelijke waarden die de Orde van Malta probeert te vervullen.

Voor tal van activiteiten in het hele land mobiliseert de Belgische Vereniging een netwerk van gekwalificeerde professionelen vooral in de gezondheidszorg, alsook een duizendtal vrijwilligers om mensen verzwakt door ziekte of handicap, leeftijd of uitsluiting te dienen

U wilt effectief aan deze actie voor de dienst van de zwakke deelnemen ?

Onder de oplossingen: de schenking en het legaat.

Het legaat


Het legaat  is een schenking gemaakt bij testament. De legatant (de persoon die wil geven) stelt een legataris aan die geheel of gedeeltelijk zijn eigendom ontvangt na zijn overlijden.

Wat nalaten?
U kunt aan de vereniging al of een deel van uw roerende of persoonlijke goederen (sieraden, kunst, aandelen, obligaties, etc ...) nalaten.

Hoe?
Er bestaan ??verschillende mogelijkheden. We vermelden er hieronder twee die bijzonder geschikt lijken.

Het zuivere en eenvoudige legaat: na  het overlijden van de legatant zullen de aangewezen goederen gewoon in het bezit komen van de legataris.

De "duo legaat": bij het nalaten van uw goederen aan de vereniging, kunt u haar vragen om bepaalde giften na aftrek van belastingen aan de mensen die U aanduidt uit te voeren. Het fiscale voordeel van deze oplossing kan zeer belangrijk zijn. In sommige gevallen, maakt het mogelijk om een ??aanzienlijke vermindering van successierechten te betalen. Deze regel kan niet worden beschreven in een paar lijnen. Het moet worden onderzocht geval per geval.

Voorbeeld:


Als neven en nichten erven van een oom of een tante die geen kinderen heeft, zullen zij successierechten tot 70% betalen.

De tante of oom kan beslissen een vast bedrag te laten aan zijn neef of nicht en het saldo van het activa aan een vzw met de last voor deze om de belastingen in plaats van de neef of nicht te betalen.
Deze zullen dus een bedrag netto van de belastingen krijgen en de vereniging, die successierechten niet moet betalen over haar deel, ontvangt het bedrag dat werd toegekend minder de belasting van de neef of de nicht.

Uw notaris of, indien u dat wenst, de notaris door ons voorgesteld zal u meer informatie geven over hoe verder gaan.

Schenking

Meer informatie in het desbetreffend deel van de site.

 

Wat u ook kiest, voordat U een handeling of een schenking doet,
kijk wel naar de gegevens van onze VZW, zodat uw schenkingen zeker op de goede bestemming terecht komt.

 

De Belgische vereniging van de Orde van Malta onderschrijft de ethische code van de veF (veF- www.vef-aerf.be). U hebt recht op informatie, dit betekent dat de schenkers, vrijwilligers en vaste medewerkers minstens jaarlijks op de hoogte worden gebracht van het gebruik van de ingezamelde fondsen.

Door verder te bladeren op deze site, accepteert u het gebruik van persoonlijke gegevens voor statistische informatiedoeleinden met betrekking tot browsen. Zie het privacybeleid voor meer informatie.