A- A A+
Belgium
Home

 

Hulpacties van de Orde van Malta om de vluchtelingen te helpen.

 

Trouw aan haar humanitaire roeping om ter hulp te komen aan de behoeftigen, zonder onderscheid van ras, cultuur, persoonlijke of ideologische overtuiging, heeft de Orde van Malta zich sterk georganiseerd om de vluchtelingen te helpen. Deze vluchtelingen komen massaal Europa binnen en ontvluchten zones in het Midden-Oosten en Afrika waar momenteel oorlog en terrorisme woedt. Met haar netwerk van 80.000 vrijwilligers, verspreid over de hele wereld, haar nationale verenigingen en haar noodteams (o.a. in het Middellandszeegebied ), bestaat haar ondersteuning vooral uit het verschaffen van medische hulp in talrijke landen en het aanbieden van onderdak en materiële eerste noodhulp aan duizenden personen die op de vlucht zijn.

In België hebben de leden van de Belgische vereniging van de Orde van Malta hun hulp aangeboden aan de regering alsook aan de verenigingen die verantwoordelijk zijn voor de opvang van de vluchtelingen.

In antwoord op hun vraag, bestaat onze hulp concreet uit het voortzetten van de activiteiten van opvang en onthaal: 

-     de huizen van verzorging en hygiëne “La Fontaine - De Fontein” die, sinds talrijke jaren in Brussel, Luik en Gent opvang bieden aan de daklozen en hen de mogelijkheid geeft voor het nemen van een persoonlijke douche, het wassen van kledij en het verkrijgen van eerste medische hulp

-     het verzamelen en verdelen van kledij en noodzakelijke huishoudvoorwerpen door de ploeg van het Logistiek Centrum 

-     de mobiele hulpteams in Brussel die op zoek gaan in de stad naar vereenzaamde mensen om hen een warme drank en wat menselijke warmte aan te bieden

-     het bezorgen van materiële goederen bestemd voor de vluchtelingen die onderdak kregen (nieuwe activiteit)

 

Indien u zich persoonlijk wenst in te zetten als vrijwilliger voor een van deze activiteiten in België, gelieve ons te contacteren op 02/252 30 72  of  info@ordevanmaltabelgie.org.

Indien u financieel wenst te ondersteunen: 

-     onze activiteiten in België: “ Belgische Vereniging van de Orde van Malta”                                 rekeningnummer:     IBAN: BE 56 2100 3890 0688 – BIC : GEBABEBB 

-     de humanitaire acties geleid door de Malteser  International                                                                         via Order of Malta Belgium International Aid (MBI) :

rekeningnummer IBAN: BE 06 0016 2016 4122 – BIC : GEBABEBB

 

Wij danken hartelijk al diegenen die nu reeds meewerken aan een of andere actie alsook al wie positief op onze oproep wenst te antwoorden.

 

Laatste nieuws

De wintere zoektochten naar daklozen 07 February 2016
De wintere zoektochten naar daklozen
Op straat mensen opzoeken die geen dak boven het hoofd hebben … "De winterse zwervers"– een nieuwe activiteit van de Belgische Vereniging De hand reiken ... Een ... [more]


Nepal 30 April 2015
Nepal
Aanwezigheid van the Order of Malta Belgium International Aid (MBI) 
in het buitenland DRINGEND - 

Door de rampzalige aardbeving in Nepal zijn duizenden slachtoffers, gewonden en vluchtelingen hun huizen en ... [more]


Kouglofs 2015 ! 01 April 2015
Kouglofs 2015 !
"Verboden voor het publiek!" Voor het 10de jaar op rij verwachten de Kouglofs u op hun café-theater iedere avond van dinsdag 21 april tot zaterdag 26 april vanaf 20u in de « Ferme ... [more]


14 October 2014
"De Fontein" Gent
Huis van Hygiene, Bron van Herwonnen zelfrespect ... Officiele opening op dinsdag 14 october door de Heer Burgemeester van Gent Daniel Termont en Baron Arnoud Papeians ... [more]


Hulp voor de Irakese christenen 01 September 2014
Hulp voor de Irakese christenen
MBI ... Dringend ... Duizenden christenen en honderdduizenden mensen uit andere religieuze minderheden, Irakezen of Syrische vluchtelingen, zijn op de vlucht voor de jihadistische moslimextremisten. Malteser International ... [more]


Lourdes 2014 10 May 2014
Lourdes 2014
Een reis van vertrouwen tussen de generaties in Lourdes...
 
 Voor haar 41e deelname aan de grote internationale bedevaart van de orde van
Malta in Lourdes, begin mei, 
was ... [more]